Có thể bạn chưa biết, cạnh cây sưa trăm tỉ còn một cây sưa đỏ khác

Cành sưa đầu tiên được chặt hạ, gỗ được chia thành nhiều khúc.
Cành sưa đầu tiên được chặt hạ, gỗ được chia thành nhiều khúc.
Cành sưa đầu tiên được chặt hạ, gỗ được chia thành nhiều khúc.
Lên top