Cơ sở mầm non có giáo viên quỳ gối xin dạy bỏ không, phụ huynh khóc vì con không có chỗ học

Cơ sở Mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương bị đình chỉ vì vướng thủ tục đất đai. Ảnh: PV
Cơ sở Mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương bị đình chỉ vì vướng thủ tục đất đai. Ảnh: PV
Cơ sở Mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương bị đình chỉ vì vướng thủ tục đất đai. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top