Cơ sở dịch vụ, du lịch phải xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho nhân viên

Tàu cao tốc chạy tuyến đảo ở Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu cao tốc chạy tuyến đảo ở Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu cao tốc chạy tuyến đảo ở Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top