Cơ quan mặt trận TP. Đông Hà để tiền cứu trợ lũ lụt “chết” trong tài khoản

Kỳ họp HĐND TP.Đông Hà. Ảnh: TĐ.
Kỳ họp HĐND TP.Đông Hà. Ảnh: TĐ.
Kỳ họp HĐND TP.Đông Hà. Ảnh: TĐ.
Lên top