Tình trạng phức tạp tại trạm Thu phí BOT Ninh Xuân (KHÁNH HÒA):

Cơ quan chức năng vào cuộc quá chậm

Các tài xế lập lán trại gần trạm để phản đối việc thu phí tại trạm BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa). Ảnh: L.H
Các tài xế lập lán trại gần trạm để phản đối việc thu phí tại trạm BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa). Ảnh: L.H
Các tài xế lập lán trại gần trạm để phản đối việc thu phí tại trạm BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa). Ảnh: L.H
Lên top