Cơ quan chức năng "bó tay" trước các quán game triệu đô xuyên đêm?

Siêu quán game Pegasus (165 Cầu Giấy) hoạt động xuyên ngày đêm, nhiều năm qua.
Siêu quán game Pegasus (165 Cầu Giấy) hoạt động xuyên ngày đêm, nhiều năm qua.
Siêu quán game Pegasus (165 Cầu Giấy) hoạt động xuyên ngày đêm, nhiều năm qua.
Lên top