“Cò” nông sản thao túng miền quê, nông dân bức xúc kêu lên Chủ tịch tỉnh

Nhiều nông dân Bạc Liêu phản ảnh họ luôn bị "cò" ức hiếp (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều nông dân Bạc Liêu phản ảnh họ luôn bị "cò" ức hiếp (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều nông dân Bạc Liêu phản ảnh họ luôn bị "cò" ức hiếp (ảnh Nhật Hồ)
Lên top