“Cò” nông sản “đại náo” vùng quê: Doanh nghiệp cũng... thua

Nông dân một nắng hai sương đến khi thu hoạch lại khổ vì “cò” lúa, “cò” tôm cùng ép giá. (ảnh Nhật Hồ)
Nông dân một nắng hai sương đến khi thu hoạch lại khổ vì “cò” lúa, “cò” tôm cùng ép giá. (ảnh Nhật Hồ)
Nông dân một nắng hai sương đến khi thu hoạch lại khổ vì “cò” lúa, “cò” tôm cùng ép giá. (ảnh Nhật Hồ)
Lên top