“Cò” nông sản “đại náo” vùng quê

Nông dân muốn bán được lúa phải thông qua "cò" (ảnh Nhật Hồ)
Nông dân muốn bán được lúa phải thông qua "cò" (ảnh Nhật Hồ)
Nông dân muốn bán được lúa phải thông qua "cò" (ảnh Nhật Hồ)
Lên top