Có nên dùng tiền ngân sách để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu?

Một điểm khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: Thanh Chung
Một điểm khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: Thanh Chung
Một điểm khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: Thanh Chung
Lên top