CHÍNH SÁCH DÂN SỐ NHÌN TỪ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6

Có nên cho sinh con thoải mái?

Phương án vợ chồng sinh 2 con nhưng không quy định thành luật được nhiều người ủng hộ (ảnh chụp tại một bệnh viện ở Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phương án vợ chồng sinh 2 con nhưng không quy định thành luật được nhiều người ủng hộ (ảnh chụp tại một bệnh viện ở Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phương án vợ chồng sinh 2 con nhưng không quy định thành luật được nhiều người ủng hộ (ảnh chụp tại một bệnh viện ở Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN