Có một xã biên giới không khói thuốc lá

Một góc xã biên giới Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - xã nông thôn mới không có khói thuốc lá. Ảnh: Văn Thành Chương
Một góc xã biên giới Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - xã nông thôn mới không có khói thuốc lá. Ảnh: Văn Thành Chương
Một góc xã biên giới Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - xã nông thôn mới không có khói thuốc lá. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top