Có một Sáng Tùng rất khác

Nơi “che mưa che nắng” mới của dân bản Sáng Tùng. Ảnh: Thanh Chân
Nơi “che mưa che nắng” mới của dân bản Sáng Tùng. Ảnh: Thanh Chân
Nơi “che mưa che nắng” mới của dân bản Sáng Tùng. Ảnh: Thanh Chân
Lên top