Có một nỗi đau mang tên “Linda” (trích lời kể của một nạn nhân sống sót sau cơn bão Linda năm 1997)

Những người phụ nữ đổ ra bến ngóng tin và nhận xác người thân sau cơn bão Linda. Ảnh: FB Hoang Linh Hoai
Những người phụ nữ đổ ra bến ngóng tin và nhận xác người thân sau cơn bão Linda. Ảnh: FB Hoang Linh Hoai