Có một dòng sông Lô rất khác giữa dịch COVID-19

Máy móc nằm im lìm không hoạt động, nước sông Lô chuyển màu xanh ngắt. Ảnh: Long Nguyễn
Máy móc nằm im lìm không hoạt động, nước sông Lô chuyển màu xanh ngắt. Ảnh: Long Nguyễn
Máy móc nằm im lìm không hoạt động, nước sông Lô chuyển màu xanh ngắt. Ảnh: Long Nguyễn
Lên top