Có mắc COVID-19 tại khu công nghiệp kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch

Xét nghiệm COVID-19 khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: LĐO
Xét nghiệm COVID-19 khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: LĐO
Xét nghiệm COVID-19 khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: LĐO
Lên top