Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có không chuyện “rau Trung Quốc tràn ngập chợ Việt”?