Cơ hội đi kèm thách thức khi Đà Nẵng xây dựng "Thành phố môi trường"

Đà Nẵng đang hướng tới việc xây dựng trở thành thành phố môi trường trong tương lai. Ảnh: Đ.N
Đà Nẵng đang hướng tới việc xây dựng trở thành thành phố môi trường trong tương lai. Ảnh: Đ.N
Đà Nẵng đang hướng tới việc xây dựng trở thành thành phố môi trường trong tương lai. Ảnh: Đ.N
Lên top