Cơ hội để thanh niên khởi nghiệp từ du lịch

Theo Ban tổ chức, dự kiến, lễ xuất quân “Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức vào ngày 10.10.2019 tại tỉnh An Giang. Ảnh: DT
Theo Ban tổ chức, dự kiến, lễ xuất quân “Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức vào ngày 10.10.2019 tại tỉnh An Giang. Ảnh: DT
Theo Ban tổ chức, dự kiến, lễ xuất quân “Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức vào ngày 10.10.2019 tại tỉnh An Giang. Ảnh: DT
Lên top