Cô giáo “hai giỏi” với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng

Cô giáo Đặng Thị Huyền Trang và “mô hình điều khiển điện - tự động hóa trong giảng dạy tích hợp”. Ảnh: NVCC
Cô giáo Đặng Thị Huyền Trang và “mô hình điều khiển điện - tự động hóa trong giảng dạy tích hợp”. Ảnh: NVCC
Cô giáo Đặng Thị Huyền Trang và “mô hình điều khiển điện - tự động hóa trong giảng dạy tích hợp”. Ảnh: NVCC
Lên top