Cô giáo bắt học sinh uống ước giẻ lau: Cần hỗ trợ để trẻ tiếp tục đi học bình thường

Tăng cường công tác giáo dục tích cực là biện pháp được lãnh đạo Cục Trẻ em nêu cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tăng cường công tác giáo dục tích cực là biện pháp được lãnh đạo Cục Trẻ em nêu cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tăng cường công tác giáo dục tích cực là biện pháp được lãnh đạo Cục Trẻ em nêu cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top