Có gì ở Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương?

Trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada được lựa chọn làm bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương. Ảnh CTV
Trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada được lựa chọn làm bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương. Ảnh CTV
Trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada được lựa chọn làm bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương. Ảnh CTV
Lên top