Cô gái trẻ gieo mình từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam tự tử

Xe máy do cô gái trẻ để lại trên cầu Bến Thủy 1 trước khi nhảy xuống sông Lam tự tử. Ảnh: HĐ
Xe máy do cô gái trẻ để lại trên cầu Bến Thủy 1 trước khi nhảy xuống sông Lam tự tử. Ảnh: HĐ
Xe máy do cô gái trẻ để lại trên cầu Bến Thủy 1 trước khi nhảy xuống sông Lam tự tử. Ảnh: HĐ
Lên top