Cô gái đặc biệt được chọn đọc thư gửi tuổi trẻ Việt Nam

Đại biểu Chu Thị Ngọc Hải - Học viện An ninh Nhân dân (Bộ Công an) đọc thư của Đại hội gửi tuổi trẻ cả nước. Ảnh Bảo Anh
Đại biểu Chu Thị Ngọc Hải - Học viện An ninh Nhân dân (Bộ Công an) đọc thư của Đại hội gửi tuổi trẻ cả nước. Ảnh Bảo Anh
Đại biểu Chu Thị Ngọc Hải - Học viện An ninh Nhân dân (Bộ Công an) đọc thư của Đại hội gửi tuổi trẻ cả nước. Ảnh Bảo Anh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM