Có được sử dụng bản photo của đăng ký xe khi tham gia giao thông?

Cảnh sát giao thông kiểm tra một trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Cảnh sát giao thông kiểm tra một trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Cảnh sát giao thông kiểm tra một trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Lên top