Có được nhập viện sau phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh?

Với việc phong tỏa từ sáng nay, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh dừng tiếp nhận bệnh nhân, trừ trường hợp bệnh nhân chạy thận. Ảnh: TT.
Với việc phong tỏa từ sáng nay, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh dừng tiếp nhận bệnh nhân, trừ trường hợp bệnh nhân chạy thận. Ảnh: TT.
Với việc phong tỏa từ sáng nay, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh dừng tiếp nhận bệnh nhân, trừ trường hợp bệnh nhân chạy thận. Ảnh: TT.
Lên top