"Cò" đưa lao động đi Anh cắt liên lạc sau khi bị đánh động?

Gia đình ông Thìn lo lắng con gặp nạn ở Anh. Ảnh: Trần Tuấn
Gia đình ông Thìn lo lắng con gặp nạn ở Anh. Ảnh: Trần Tuấn
Gia đình ông Thìn lo lắng con gặp nạn ở Anh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top