Có địa phương vẫn tạm dừng vận chuyển hành khách công cộng

Các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh Sơn La tiếp tục hoạt động từ ngày 23.4, trừ tuyến Sơn La - Phù Yên. Ảnh: Sonla.gov.vn
Các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh Sơn La tiếp tục hoạt động từ ngày 23.4, trừ tuyến Sơn La - Phù Yên. Ảnh: Sonla.gov.vn
Các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh Sơn La tiếp tục hoạt động từ ngày 23.4, trừ tuyến Sơn La - Phù Yên. Ảnh: Sonla.gov.vn
Lên top