Có đảm bảo chất lượng công trình khi rút ngắn tiến độ?

Công nhân làm việc 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ sửa chữa đường băng Sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Công nhân làm việc 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ sửa chữa đường băng Sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Công nhân làm việc 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ sửa chữa đường băng Sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top