“Cò” đặc sản hoành hành mùa du lịch Đà Lạt

"Cò đặc sản" xuất hiện nhiều ở Vườn hoa thành phố Đà Lạt mời chào khách (Ảnh: P.S)
"Cò đặc sản" xuất hiện nhiều ở Vườn hoa thành phố Đà Lạt mời chào khách (Ảnh: P.S)
"Cò đặc sản" xuất hiện nhiều ở Vườn hoa thành phố Đà Lạt mời chào khách (Ảnh: P.S)
Lên top