Cơ chế đặc thù về thu thêm phí, tăng phí: Dịch vụ phải tốt hơn hoặc thêm nhiều dịch vụ khác

Điểm trông giữ ôtô theo hình thức Iparking tại Hà Nội. Ảnh: trần anh
Điểm trông giữ ôtô theo hình thức Iparking tại Hà Nội. Ảnh: trần anh
Điểm trông giữ ôtô theo hình thức Iparking tại Hà Nội. Ảnh: trần anh
Lên top