Có cha mẹ nào ớn lạnh trước thần tượng của con

Xét xử Ngô Bá Khá và 5 đồng phạm về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.
Xét xử Ngô Bá Khá và 5 đồng phạm về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.
Xét xử Ngô Bá Khá và 5 đồng phạm về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.
Lên top