Có cần đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng?

Lễ công bố Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: P.V
Lễ công bố Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: P.V
Lễ công bố Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM