Có ca nghi mắc COVID-19, cán bộ Bộ GTVT tạm ở lại trụ sở

Nhân viên y  tế trong sân trụ sở Bộ Giao thông Vận tải tối 18.5. Ảnh: PV
Nhân viên y tế trong sân trụ sở Bộ Giao thông Vận tải tối 18.5. Ảnh: PV
Nhân viên y tế trong sân trụ sở Bộ Giao thông Vận tải tối 18.5. Ảnh: PV
Lên top