Có ca mắc COVID-19, Quảng Trị dừng phục vụ tại chỗ một số dịch vụ

Khu phố nơi có liên quan đến ca mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ
Khu phố nơi có liên quan đến ca mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ
Khu phố nơi có liên quan đến ca mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top