“Cò bán máu” lộng hành nơi bệnh viện

Một “chân rết” dẫn mối tới “cò máu” để thực hiện các giao dịch mua bán. Ảnh: PV
Một “chân rết” dẫn mối tới “cò máu” để thực hiện các giao dịch mua bán. Ảnh: PV
Một “chân rết” dẫn mối tới “cò máu” để thực hiện các giao dịch mua bán. Ảnh: PV
Lên top