Có 77/1.000 phiếu không ủng hộ lát mới vỉa hè Hồ Gươm

Nhiều người dân đặt câu hỏi, vỉa hè đang còn tốt, sao lại phải thay? Ảnh Trần Vương
Nhiều người dân đặt câu hỏi, vỉa hè đang còn tốt, sao lại phải thay? Ảnh Trần Vương
Nhiều người dân đặt câu hỏi, vỉa hè đang còn tốt, sao lại phải thay? Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM