Có 5 trạm dừng nghỉ vẫn tấp vào lề đường ăn nhậu trên cao tốc

Dù có tới 5 trạm dừng nhưng tình trạng dừng lại ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn diễn ra liên tiếp thời gian qua.
Dù có tới 5 trạm dừng nhưng tình trạng dừng lại ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn diễn ra liên tiếp thời gian qua.
Dù có tới 5 trạm dừng nhưng tình trạng dừng lại ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn diễn ra liên tiếp thời gian qua.
Lên top