Có 4 F1 vụ chuyên gia Trung Quốc, Điện Biên thần tốc truy vết trong đêm

Tỉnh Điện Biên đã yêu cầu dừng các hoạt động tâp trung đông người không cần thiết; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng. Ảnh: TC.
Tỉnh Điện Biên đã yêu cầu dừng các hoạt động tâp trung đông người không cần thiết; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng. Ảnh: TC.
Tỉnh Điện Biên đã yêu cầu dừng các hoạt động tâp trung đông người không cần thiết; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng. Ảnh: TC.
Lên top