Có 30 hành khách Bình Định bay cùng bệnh nhân 6601

Nhà ga sân bay Phù Cát, nơi bệnh nhân 6601 kết thúc chặng bay xuất phát từ Nội Bài
Nhà ga sân bay Phù Cát, nơi bệnh nhân 6601 kết thúc chặng bay xuất phát từ Nội Bài
Nhà ga sân bay Phù Cát, nơi bệnh nhân 6601 kết thúc chặng bay xuất phát từ Nội Bài
Lên top