Đoạn ghi âm tố lãnh đạo công an Thanh Hóa chạy án: Trưởng Công an TP. Thanh Hóa xác nhận giọng nói trong đó là của mình

Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa.
Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa.
Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa.
Lên top