Clip: Tổ bảo vệ đánh đập 2 bé trai tại một trường học

Một người liên tục chỉ chỏ và chửi bới 2 em nhỏ. Ảnh cắt từ clip
Một người liên tục chỉ chỏ và chửi bới 2 em nhỏ. Ảnh cắt từ clip
Một người liên tục chỉ chỏ và chửi bới 2 em nhỏ. Ảnh cắt từ clip
Lên top