Clip nóng: Sinh viên đi xin việc bị quản lý Trung tâm gia sư vả bôm bốp vào mặt