Clip: Người viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 nói gì?

Ông Lê Xuân Quang. Ảnh: X.H
Ông Lê Xuân Quang. Ảnh: X.H
Ông Lê Xuân Quang. Ảnh: X.H
Lên top