Clip người phụ nữ chặt chân chó: Nhìn nhận như thế nào cho đúng?

Chủ nhân dùng dao chặt chân chó cưng.
Chủ nhân dùng dao chặt chân chó cưng.