Clip "giải mã" nhóm người ăn xin mặt đen ở Hà Nội là... dàn dựng

Người ăn mày mặt đen cũng là đóng giả. Ảnh cắt clip.
Người ăn mày mặt đen cũng là đóng giả. Ảnh cắt clip.
Người ăn mày mặt đen cũng là đóng giả. Ảnh cắt clip.
Lên top