CLB Tình người bị đơn vị cho thuê địa điểm dừng hợp đồng trước thời hạn

Địa điểm cũ - nơi CLB Tình người từng hoạt động nay đã "cửa đóng then cài". Ảnh: Trần Tuấn
Địa điểm cũ - nơi CLB Tình người từng hoạt động nay đã "cửa đóng then cài". Ảnh: Trần Tuấn
Địa điểm cũ - nơi CLB Tình người từng hoạt động nay đã "cửa đóng then cài". Ảnh: Trần Tuấn
Lên top