“Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại thu giá "cắt cổ"

Những chuyến xe gắn mác "0 đồng" nhưng thực chất thu giá rất cao. Ảnh: PĐ.
Những chuyến xe gắn mác "0 đồng" nhưng thực chất thu giá rất cao. Ảnh: PĐ.
Những chuyến xe gắn mác "0 đồng" nhưng thực chất thu giá rất cao. Ảnh: PĐ.
Lên top