Chuyến xe "0 đồng" đưa người nghèo về nhà an toàn

Chuyến xe 0 đồng tại Đà Nẵng đưa người trong khu vực dỡ lệnh phong tỏa trở về quê hương. Ảnh: Hữu Long
Chuyến xe 0 đồng tại Đà Nẵng đưa người trong khu vực dỡ lệnh phong tỏa trở về quê hương. Ảnh: Hữu Long
Chuyến xe 0 đồng tại Đà Nẵng đưa người trong khu vực dỡ lệnh phong tỏa trở về quê hương. Ảnh: Hữu Long
Lên top