Chuyện về chú cá song kỳ lạ rất thích được đánh răng ở Quảng Ninh

Ông Bình đánh răng cho cá. Ảnh cắt từ video clip
Ông Bình đánh răng cho cá. Ảnh cắt từ video clip
Ông Bình đánh răng cho cá. Ảnh cắt từ video clip
Lên top